Drone wetgeving

NAVITRONICS

Drone Wetgeving

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinds 25 april 2016 is er een Koninklijk Besluit van kracht betreffende het gebruik van drones in België.

 

In België wordt het gebruik van drones opgesplitst in drie categorieën : vrijetijdsgebruik, klasse 2, en klasse 1 - met daarbij een extra onderverdeling klasse 1a en klasse 1b gebaseerd op het risicogehalte van de vlucht.

 

 

Definitieve versie Europese droneregelgeving aangenomen.


 

Op vrijdag 24 mei is de definitieve versie van de aankomende Europese regelgeving aangenomen door de Europese Commissie. Naar verwachting wordt deze 11 juni gepubliceerd in alle talen van de EU-lidstaten. Dat betekent dat de klok gaat tikken voor de transportministeries en luchtvaartautoriteiten van de Europese lidstaten, want eind juni 2020 moet de regelgeving op nationaal niveau geïmplementeerd zijn. Voordat het zover is moet er nog veel geregeld worden, zoals ook blijkt uit ons recente verslag van wat de EU regelgeving gaat inhouden voor dronepiloten.


Einde aan nationale drone-regelgeving

Nu nog zijn de regels waar recreatieve en professionele dronepiloten zich aan dienen te houden geregeld op nationaal niveau. Dat betekent dat alle EU-landen verschillende regels hebben. Niet alleen leidt dat tot veel verwarring bij mensen die hun drone mee willen nemen op vakantie, ook zetten de verschillen een rem op de ontluikende Europese drone-industrie, want brevetten en vergunningen zijn niet of nauwelijks uitwisselbaar.

Daar komt verandering in met de invoering van een Europees stelsel van regels voor dronegebruikers. Dat heeft flink wat voeten in de aarde, want de Europese regelgeving moet eerst nog op nationaal niveau geïmplementeerd worden. Dat betekent niet alleen veel werk voor de beleidsmakers en handhavers bij het ministerie van I&W en de ILT: ook drone-operators moeten aan de bak om hun vergunningsvorm geschikt te maken voor de nieuwe situatie, alhoewel er wel sprake zal zijn van een overgangsperiode van twee jaar. Het goede nieuws is dat nu eindelijk duidelijk is hoe de Europese vereisten ten aanzien van operaties eruit gaan zien.


Registratieplicht en theorie-examen

Voor recreatieve dronevliegers gaat er veel veranderen. Zo komt er een registratieplicht voor dronepiloten die vliegen met een drone die zwaarder weegt dan 250 gram of met een camera aan boord. Voor drones die meer wegen dan 900 gram tot aan de limiet van 4 kg komt er een verplicht dronebrevet. Dat betekent dat men een theorie-opleiding moet volgen die afgesloten wordt met een examen.

Een ander in het oog springend verschil is dat het verschil tussen recreatieve vliegers en beroepsmatige ROC-light piloten komt te vervallen. In de zogenaamde ‘Open’ categorie wordt er namelijk geen onderscheid meer gemaakt tussen amateur- en beroepsvliegers. Bedrijven die vluchten willen uitvoeren met een hoger risico komen in de ‘Specific’ of ‘Certified’ categorieën.


‘Duidelijkheid voor bedrijfsleven en innovators’

EU-transportminister Violeta Bulc is enthousiast over de aankomende regelgeving: “De EU zal nu wereldwijd de meest geavanceerde regels hebben, die de weg zullen effenen voor veilige, beveiligde en milieuvriendelijke drone-operaties, en tevens de broodnodige duidelijkheid verschaffen voor het bedrijfsleven en voor drone-innovators in de Europese Unie.”

De nieuwe regels hebben niet alleen betrekking op de veiligheid, maar bevatten ook handvatten om dronegerelateerde veiligheidsrisico’s te beperken. Door registratie van de operators, identificatie op afstand en afbakening van geografische zones, zullen alle nationale autoriteiten de middelen hebben om misbruik of onwettige drone-activiteiten te voorkomen. Vanaf 2020 moeten alle drone-exploitanten bij de nationale autoriteiten worden geregistreerd.


Volgende stappen

De Europese Commissie en EASA zullen binnenkort richtlijnen en zogenaamde “standaardscenario’s” voor drone-operaties publiceren die drone-operators zullen helpen zich aan de vastgestelde regels te houden. De Europese Commissie ontwikkelt ook een beleidsmatig kader voor de levering van U-space-diensten, die gericht zijn op het mogelijk maken van complexe drone-operaties met een hoge mate van autonomie.Tel: +32 478 48 76 85  of 016/58 53 02

NAVITRONICSFOLLOW US

   Facebook

PAYMENT METHODS

Ambachtstraat 7A, 3110

Rotselaar

info@navitronics.be

Btw   BE 0892.443.055

Navitronics.be © Copyright 2019. All Rights Reserved. Website made by Devroey Ives