Navitronics DJI Droneshop

31/12/2020 


EUROPESE DRONEWETGEVING (update 18/11/20)

De invoering van de EASA (European Aviation Safety Agency) regelgeving leidt tot verschillende categorieën voor het gebruik van drones. Deze drie categorieën (Open, Specific en Certified) hebben betrekking op toepassingen met respectievelijk een laag, gemiddeld en hoog risico (zie boven). Dronewijzer.nl richt zich op de Open categorie. Deze is onderverdeeld in drie subcategorieën:


A1: geschikt voor recreatief gebruik van drones tot 900 gram. U kunt over mensen vliegen, maar niet over grote groepen van mensen.


A2: geschikt voor bedrijfsmatig gebruik van middelgrote drones tot 4 kilo. U moet een afstand van minstens 5 meter aanhouden tot buitenstaanders.


A3: geschikt voor recreatief gebruik van grote drones en modelvliegtuigen tot 25 kilo. U moet een afstand van minstens 150 meter aanhouden tot woon-, bedrijfs-, industrie- en recreatiegebieden.Open Category

 • Laag risico
 • Geen authorisatie of notificatie van de vlucht nodig Maximum 120m AGL (Above Ground Level – punt van opstijgen)
 • Alleen VLOS (Visual Line Of Sight) toegelaten eventueel via een waarnemer
 • Gebruik van een drone met maximum 25kg MTOM 
  Hieronder vallen dan de klasse C0, C1, C2 , C3 en C4
 • Praktijkvoorbeelden: Doorsnee hobbypiloot, Modelbouw vliegers, Fotografen, zelfbouw, bepaalde reeds bestaande drones (aankoop voor 1 july 2020)
 • CE keurmerk verplicht
 • Omvat geautomatiseerde vluchten (steeds tussenkomst piloot mogelijk)
 • Alle betrokkenen bij de uitvoering van de vlucht dienen voldoende op de hoogte gebracht te zijn van de vlucht risico’s, diegene die niet op de hoogte zijn worden beschouwd als niet betrokken personen.
 • Vliegen kort bij of in een zone waar hulpdiensten actief zijn is niet toegelaten

De open categorie is de meest omvangrijke en ook voor de meesten onder ons van toepassing.

Een verder opdeling is hier nodig:

 • OPEN A1
  • OPEN A1/C0
  • OPEN A1/C1
 • OPEN A2
  • OPEN A2/C2
 • OPEN A3
  • OPEN A3/C2
  • OPEN A3/C3
  • OPEN A3/C4

OPEN A1/C0

 • Vliegen boven mensen die niet betrokken zijn bij de vlucht mag
 • Vliegen boven een mensen massa mag NIET
 • Alleen VLOS toegelaten
 • Maximum hoogte 120m AGL tov. opstijgpunt
 • Gebruik van een drone met C0 keurmerk (typisch speelgoed drone of zelfbouw (bv racedrones)):
  • < 250gr zonder camera
  • Geo-awareness niet verplicht
  • Operator registratie niet nodig
 • CE keurmerk
 • geen minimum leeftijd
 • Gekend met de handleiding
 • Maximum snelheid 19m/s
 • Follow-Me functie binnen een radius van 50m


OPEN A1/C1


 • U mag niet intentioneel vliegen boven personen die niet betrokken zijn bij de vlucht
 • Vliegen boven een mensen massa mag NIET
 • Alleen VLOS toegelaten
 • Maximum hoogte 120m AGL tov. opstijgpunt of maximum hoogte moet instelbaar en afleesbaar zijn
 • Gebruik van een drone met C1 keurmerk (hobby drone):
  • Maximum 80J energie of < 900 gr
  • Electronic ID
  • Geo-awareness met piloot visualisatie
  • Operator registratie verplicht
  • Identificatie plaatje met vermelding van registratie nummer
 • CE keurmerk
 • Minimum leeftijd wordt door de lidstaat bepaald en is tussen 12 en 16 jaar
 • Gekend met de handleiding
 • Online training gevolgd
 • Online test uitgevoerd en in het bezit van een bewijs
 • Maximum snelheid 19m/s
 • Follow-Me functie binnen een radius van 50m
 • Lost Link management
 • Battery warning


OPEN A2/C2


 • U mag NIET vliegen boven personen die niet betrokken zijn bij de vlucht
 • Vliegen boven een mensen massa mag NIET
 • Alleen VLOS toegelaten
 • Maximum hoogte 120m AGL tov. opstijgpunt
 • Gebruik van een drone met C2 keurmerk  (“Prosumer” drone):
  • < 4kg
  • Electronic ID
  • Geo-awareness met piloot visualisatie
  • Operator registratie verplicht
  • Identificatie plaatje met vermelding van registratie nummer
 • CE keurmerk
 • Minimum leeftijd wordt door de lidstaat bepaald en is tussen 12 en 16 jaar
 • Gekend met de handleiding
 • Certificaat voor drone piloot na het behalen van:
  • Online training (idem als Cat. A1/C1)
  • Online test (idem als Cat. A1/C1)
  • Bewijs van praktische zelftraining
  • Bijkomende A2 theoretische kennis test
 • >30m horizontale afstand tot niet personen die niet betrokken zijn bij de vlucht
  >5m wanneer low-speed mode is geactiveerd


OPEN A3


 • U mag vliegen boven personen die niet betrokken zijn bij de vlucht enkel en alleen wanneer deze niet in gevaar kunnen komen
 • Vliegen boven een mensen massa mag NIET
 • Alleen VLOS toegelaten
 • Maximum hoogte 120m AGL tov. Opstijgpunt
 • >150m horizontale afstand tot woonwijken, commerciele centra, recreatie of industrie zones
 • CE keurmerk
 • Minimum leeftijd wordt door de lidstaat bepaald en is tussen 12 en 16 jaar
 • Gekend met de handleiding
 • Certificaat voor drone piloot na het behalen van:
  • Online training (idem als Cat. A1/C1)
  • Online test (idem als Cat. A1/C1)
 • Lost link management (bv. return to home)


Open A3 / C2 (prosumer)

 • < 4kg
 • Transponder met ID gegevens
 • Geo-awareness met piloot visualisatie
 • Operator registratie verplicht
 • Identificatie plaatje met vermelding van registratie nummer
 • Low-speed mode (3m/s)
 • Geen scherpe randen
 • Batterij waarschuwing
 • Maximum geluidsnormen
 • Voorzien zijn van lichten
 • Beveiligde C2 link


Open A3 / C3 (professional)

 • < 25kg en <3m spanwijdte
 • Transponder met ID gegevens
 • Geo-awareness met piloot visualisatie
 • Operator registratie verplicht
 • Identificatie plaatje met vermelding van registratie nummer
 • Batterij waarschuwing
 • Maximum geluidsnormen
 • Voorzien zijn van lichten
 • Beveiligde C2 link


Open A3 / C4 (Aero model)

 • Enkel geldig voor kits, zelfbouw maakt hier geen deel van uit en valt onder de regelgeving van de modelluchtvaart
 • Automatische vluchten niet toegestaan (waypoints)
 • Enkel indien de vliegzone dit voorschrijft, men zal een zone creëren waar modelbouwvlieg clubs hun vliegveld kunnen uitbaten (dit bestaat nu reeds en zal waarschijnlijk niet veranderen)
  • Transponder met ID gegevens
  • Geo-awareness met piloot visualisatie
  • Identificatie plaatje met vermelding van registratie nummer
 • Operator registratie verplicht
 • Indien gevlogen wordt op een erkend modelvliegterrein (Aeromodel zone) dan dient men de regelgeving te volgen die daar geldt.

Specific Category


 • Verhoogd risico
 • Indien de vlucht volgens een ‘Standaard scenario’ verloopt volstaat een notificatie anders is er authorisatie nodig van een CA voor de aanvang van de vlucht gebasseerd op een SORA (Specific Operations Risc Assessment) -> Risico Analyse
 • Praktijkvoorbeelden: BVLOS operaties (lineaire inspecties, mapping), goederen transport, alle vluchten die niet onder de Open Categorie of de Certified Category vallen
 • Omvat autonome vluchten (zonder tussenkomst van een piloot)
 • Piloot moet minimum competenties hebben zoals:
  • operationele procedures kennen (flight-planning, pre-flight en post-flight inspecties, nood procedures, …)
  • auronautische communicatie kunnen voeren
  • beheersen van het vliegpad en de automatie ervan
  • problem-solving en de juiste beslissingen kunnen nemen
  • Situatie beheer
  • airmanship
 • SORA risico analyse verplicht


Certified Category

 • Hoog risico – Vlucht is even risicovol als een bemande vlucht
 • Authorisatie vereist door gecertifieerde instantie (bijv. DGLV voor België), gecertificeerde UAS met gelicentieerde piloot
 • Praktijkvoorbeelden: Air taxi, Internationaal IFR (carga, passagiers), pakjes leveren boven mensen
 • Vlucht kan/mag mensen vervoeren of transport van gevaarlijke goederen


Tijdslijn

Deze nieuwe wetgeving zal door alle Europese lidstaten in voege gaan vanaf 1 juli 2020.

Drones zonder CE markering kunnen nog gebruik maken van de A1 en A3 categoriën ook na 1 juli 2022, maar mogen na 1 julie 2022 niet meer verkocht worden.

Drones verkocht na 1 juli 2022 moeten een CE markering hebben.Wat met je reeds behaalde licentie (Belgische piloten)?

Wanneer de nieuwe Europese wetgeving effectief actief wordt zal de huidige Belgische wetgeving komen te vervallen en daarmee ook de huidige brevetering Klasse 2 en Klassen 1 (a en b).


Voor België zal DGLV hier nog de transitie bepalen.  Klasse 2 brevetering lijkt hier voldoende te zijn voor de competenties die nodig zijn voor de open categorie. Voor Klasse 1 piloten is het nog niet helemaal duidelijk maar zij zullen zeker hun voordeel halen uit de reeds behaalde certificatie en kennis.
In ieder geval zal dit duidelijk moeten zijn tegen juni 2020.

De eerste publicaties wijzen op een bijkomende kennis en examinatie van SORA.


Voor de laatste info hierover verwijzen we momenteel naar deze pagina’s op de DGLV site: https://mobilit.belgium.be/nl/luchtvaart/drones/europese_regelgeving_van_toepassing_vanaf_01072020/faq_eu_wetgeving_drones?fbclid=IwAR2zJ9wwwWn4wSdv6KLj6Nv7vRrN431vDiLq6fmp22onSa8Q3i1GIjvW8sU